S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 

Drenážní šachtice DN 600

Drenážní šachtice: Klíčový prvek pro efektivní odvodnění silnic a železničních náspů

Drenážní šachtice jsou zásadním prvkem v oblasti odvodňování komunikací, zejména silnic a železničních náspů. Tyto konstrukce zajišťují efektivní odvedení vody, což je klíčové pro udržení stability a bezpečnosti dopravní infrastruktury. Drenážní šachtice nejenže chrání povrchové komunikace před poškozením způsobeným vodou, ale také přispívají k prevenci erozí a zachování integrity celé dopravní sítě.

Konstrukce a materiály drenážních šachtic

Pro výrobu drenážních šachtic se používá beton třídy C35/45, což zajišťuje vysokou pevnost a odolnost těchto prvků. Beton je navržen dle normy ČSN EN 206+A1, která specifikuje mezní složení betonu pro stupeň vlivu prostředí XF4. Tento stupeň představuje nejvyšší třídu odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám, což je zvláště důležité v zimním období, kdy se používají různé solné roztoky k odstraňování ledu a sněhu z povrchů komunikací.

Drenážní šachtice jsou tedy navrženy tak, aby odolávaly agresivním chemickým látkám, mrazu a rozmrazování, čímž zaručují dlouhou životnost a spolehlivost.

Drenážní šachtice mohou být dále vybaveny horním šikmým dílcem TBX-Q 600/180/110 S, který umožňuje jejich instalaci do koruny vozovky či do svahu podél komunikace. Tento prvek zajišťuje, že drenážní šachtice může být efektivně umístěna v různých terénních podmínkách, což zvyšuje jejich univerzálnost a praktické využití v širokém spektru dopravních projektů.

Význam drenážních šachtic v dopravní infrastruktuře

Správné odvodnění je klíčové pro udržení bezpečnosti a funkčnosti silnic a železničních náspů. Drenážní šachtice pomáhají předcházet akumulaci vody, která by mohla poškodit povrch komunikací a způsobit erozi náspů. Díky efektivnímu odvádění vody se minimalizuje riziko vzniku výmolů, prasklin a dalších defektů, které by mohly ohrozit bezpečnost dopravy.

Navíc, s ohledem na rostoucí důraz na udržitelnost a ochranu životního prostředí, hrají drenážní šachtice významnou roli v řízení vodních toků a minimalizaci negativních dopadů na okolní ekosystémy.