S čím vám poradíme?

Hledaný výraz proleze všechny katogorie, produkty, dokumenty a články. Pokud znáte kód produktu, můžete rovnou nakoupit.
 

Pokládku dlažby zvládnete sami

Dlažbu máte objednanou, možná už i připravenou na zahradě a nyní plánujete samotnou pokládku? V tomto blogu vám poradíme jak na to.

Pokud se teprve chystáte vybírat dlažbu, máme pro vás také několik tipů, jak správně zvolit výšku i povrch. A s výběrem barvy vám skvěle pomůže aplikace BEST VISIO. Stačí si jen plochu vyfotit a v aplikaci si vybrat dlažbu, která nejlépe ladí s vaším domem.

Ale teď zpět do práce :)

BEST KARO, KLASIKO a MOZAIK, barva přírodní

Nepodceňujte přípravu podloží
Bez správně provedeného podloží nikdy nebude výsledek stálý a bezchybný. Sebekvalitnější dlažba nedokáže přenést zatížení do nekvalitního podkladu. Dlažba tloušťky 10 cm s nekvalitním nebo žádným podkladem může mít stejné vlastnosti jako dlažba tloušťky 4 cm s podkladem kvalitním. I podkladní vrstvy je třeba připravovat s přihlédnutím na místo a zatížení plochy. Řádně zhutněná a vyspádovaná pláň je následně zasypána požadovaným druhem drceného kameniva a v maximálních vrstvách 20 cm hutněna vibrační deskou.

Po zhutnění všech vrstev následuje konečná vrstva pod dlažbu, doporučuje se frakce 4-8 mm. Nedoporučuje se kamenivo s vysokým podílem prachových částic (tzv. lomový prach frakce 0-4 mm) nebo dokonce písek. Pomocí vodících lišt se provede vyspádování kladecí vrstvy. Výškově by měla kladecí vrstva být vyšší o cca 1 cm než konečná požadovaná výška dlažby, jelikož při konečném hutnění vibrační deskou dlažba „sedne“. Pokud jste vybrali dlažbu, kterou nedoporučujeme hutnit vibrační deskou, ale pouze urovnat poklepem gumovou palicí přes dřevěnou lať, pak nechte dlažbu přesahovat pouze 0,5 cm nad požadovanou úroveň plochy.

Díky správně provedené pokládce zajistíte dlažbě dlouhou životnost
Pokládka se provádí od nejnižšího místa proti spádu dlážděné plochy. Pokládku provádíme tak, že dlaždič stojí na již hotové části, nikoliv na urovnané vrstvě drtě. Spáry mezi jednotlivými prvky musí být rovné. To lze jednoduše ohlídat natažením provázku v celé délce dlažby. Jednotlivé dlažební kameny je nutné odebírat z více palet najednou, aby nevznikly barevně rozdílné plochy. Jsou-li již při pokládce na dlažbě znatelné povrchové vady, kameny nepoužijeme. Pokud dlažba nevychází na rozměr plochy, je třeba ji zaříznout diamantovým kotoučem. Dlažba se neštípe a mezery nebetonují.

Poslední fází je hutnění. Před hutněním dlažby se vždy provede jako první vyplnění spár suchým křemičitým pískem do 2/3 výšky dlažby o velikosti zrn písku do 2 mm a následně se provede očištění plochy. Teprve pak je možné hutnění dlažby vibrační deskou, kterou je nutné opatřit gumovou podložkou, aby nedošlo k poškození povrchu dlažby. Dlažby výšky 40 a 60 mm doporučujeme hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 100-130 kg s nastavenou odstředivou silou 18 až 20 kN, dlažbu výšky 80 mm je nutné hutnit vibrační deskou s plastovou podložkou o hmotnosti nejvýše 170-200 kg s nastavenou odstředivou silou 20 až 30 kN. Pozor však na výjimky, některé dlažby se nedoporučuje hutnit. Doporučení si vždy ověřte v technickém listu vybraného produktu. Jako finále je opět použit křemičitý písek, jelikož první prosívka vlivem vibrací sedla.

Návody o pokládce dlažby i další stavební vychytávky si můžete prohlédnout také na našem YouTube kanále nebo na sociálních sítích. Díky osvědčeným trikům a vychytávkám budete mít za chvíli hotovo.

BEST ALTEA barva colormix arabica